Free Spirit Card Game

The Dialogue
Card Game

ชุดเกมไพ่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจุดประกายบทสนทนาที่ปกติเราไม่ได้คุยกันในชีวิตประจำวันซึ่งไม่มีคำตอบถูกผิด โดยคุณอาจใช้เกมไพ่นี้เพื่อ...

The Dialogue Card Game

การเล่นเพื่อถอดบทเรียนจริงจัง สามารถเล่นเองคนเดียวก็ได้ 
หรือใช้วิทยากร 1 คน ถามคำถามต่อผู้เล่น 1-4 คน

ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

สับไพ่

วิทยากรสุ่มเลือก 1 ใบ 
แล้ววางคว่ำไว้บนโต๊ะ
.
.
ยังไม่ต้องทำอะไรกับไพ่ใบนี้นะ

จากนั้นให้ผู้เล่นทุกคน

สุ่มเลือกไพ่ให้ตัวเอง 1 ใบ

แล้วเล่าว่าไพ่ใบที่ได้ หมายถึงปัญหาอะไรในชีวิตที่กำลังเจออยู่ในตอนนี้
.
.
เล่าให้ฟังหน่อยนะ 🙂

จากนั้นให้ผู้เล่นทุกคน

สุ่มหยิบไพ่มาเพิ่มคนละ 5 ใบ

พิจารณาไพ่กับตัวเองสักพัก

ให้ผู้เล่นทุกคนเลือกว่า

ในบรรดาไพ่ 5 ใบที่ฉันมี 
ใบไหนกันนะที่จะเป็นคำแนะนำ
ให้กับปัญหาของตัวฉันเองได้

วางไพ่ที่เลือก ไว้ข้างไพ่สถานการณ์ของตัวเอง แล้วเล่าเหตุผลที่เลือกไพ่ใบนี้ ให้คนอื่นๆ ได้ฟัง

ฟังครบแล้ว ให้พิจารณาไพ่ที่ตัวเองมีเหลือ 4 ใบในมือ

เลือกว่าเราจะมอบใบไหน เป็นคำแนะนำให้กับคนอื่นๆ ในวง

มอบคำแนะนำพร้อมเหตุผล เริ่มจากผู้เล่นทีละคน ไล่ไปจนครบทั้งวง 🙂

จากนั้นให้วิทยากร

เปิดไพ่ใบที่เหลือทั้งหมดวางแผ่ไว้ แต่ยังเก็บใบแรกที่คว่ำไว้เป็นความลับก่อนนะ

ให้ผู้เล่นเลือกว่า ในไพ่ที่เปิดอยู่ จะเลือกไพ่ใบไหน
เป็นไพ่สรุปการเรียนรู้ของตัวเอง
 พร้อมแลกเปลี่ยนเหตุผล ความรู้สึกที่มีต่อเกมนี้

สุดท้ายแล้ว ให้วิทยากร....

เปิดไพ่ใบแรกสุดที่คว่ำหน้าอยู่

วิทยากรตีความหมายของไพ่ ว่าการพูดคุยครั้งนี้ให้แง่คิดและการเรียนรู้อะไรกับผู้ร่วมกระบวนการ จบเกม.

The Dialogue Card Game

มาใช้ไพ่ชุดนี้ชวนคุยเพื่อให้ได้ทำความรู้จักกันสั้นๆ โดยควรจะมีวิทยากรหลัก 1 คน และมีผู้เล่นได้มากสุดถึง 20 คน

วิทยากรสุ่มแจกไพ่คนละ 1 ใบ
 จากนั้นให้ทุกคนแนะนำตัวเองจากรูปภาพ

ทุกครั้งที่จบคำถาม ให้เก็บไพ่คืนกองแล้วแจกใหม่ทุกครั้ง 🙂

วิทยากรสุ่มแจกไพ่คนละ 1 ใบ
 จากนั้นให้ทุกคนเล่าว่า "ชีวิตช่วงนี้เหมือนในรูปยังไงบ้าง"

ทุกครั้งที่จบคำถาม ให้เก็บไพ่คืนกองแล้วแจกใหม่ทุกครั้ง 🙂

วิทยากรสุ่มแจกไพ่คนละ 1 ใบ
 จากนั้นให้ทุกคน "ถามคนข้างๆ ด้วยคำถามที่สร้างจากไพ่ใบที่ได้"

เล่นแบบนี้ เปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพึงพอใจ แล้วไปที่ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสรุปกิจกรรม

เสร็จแล้วสรุปการเรียนรู้

"วันนี้ไพ่สอนอะไรเรา"

ด้วยการแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น หรือกล่าวปิดวงสนทนา

The Dialogue Card Game

เหมาะสำหรับการใช้ไพ่ชุดนี้สะท้อน
ในประเด็นที่มีร่วมกัน
 เช่น สำรวจความรู้สึก
ของนักเรียน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน
มีวิทยากร 1 คน 
ผู้เล่นระหว่าง 1-8 คน

วิทยากรในเกมไพ่นี้


ทำลิสต์ชุดคำถามในใจ 4-5 คำถาม ที่อยากจะรู้จากผู้เล่น ตามตัวอย่างด้านล่าง

---- สำหรับนักเรียนของครูก้อย ----
[เลือกไพ่ที่เหมาะกับเพื่อนคนข้างๆ]

[เลือกไพ่ที่สะท้อนชีวิตของนักเรียนช่วงนี้]
[เลือกไพ่ที่หมายถึงโรงเรียน]
[เลือกไพ่ที่หมายถึงครูในโรงเรียน]
[เลือกไพ่ที่สะท้อนความฝันของนักเรียน]
[เลือกไพ่ 1 ใบเพื่อขอบคุณตัวเอง]

เมื่อได้คำถามแล้ว ให้เริ่มเล่นได้
.
.
จัดไพ่เป็นแถว แถวละ 8 ใบ
ถามคำถามแรก
เปิดไพ่แถวแรกทั้งหมด

.
.
ให้ผู้เล่นเลือกไพ่ที่เปิดอยู่เพื่อตอบคำถาม
แล้วผลัดกันอธิบายจนครบ
.
.

เมื่อถามคำถามต่อไป
ให้

เปิดไพ่เพิ่มอีกแถว

.
.
ผู้เล่นเลือกไพ่ที่เปิดอยู่
ใบไหนก็ได้จากแถวไหนก็ได้
ตอบคำถามไปเรื่อยๆ
ทำวนไปจนครบทุกคำถาม
.
.

เมื่อจบกระบวนการแล้ว
ให้ผู้เล่นแต่ละคนสรุป
ว่าครั้งนี้ไพ่สอนอะไรเรา
.
จบกระบวนการ
.

Slider