Universe #4 : Addiction

Slider
Addiction
ไม่ใช่แค่เหล้าบุหรี่ที่เป็นสิ่งเสพติด เราถามวัยรุ่น 450 คน ว่า “ติดอะไรแล้วอยากเลิก แต่ยังเลิกไม่ได้” ภาพรวมออกมาเป็นดังนี้
Slider
Image is not available
เราเสพติดความสัมพันธ์

ต้องแชททั้งวันถึงจะไม่เหงา ถ้าเมื่อไหร่เงียบ ไม่มีคนตอบ เราก็จะคิดมากว่าหรือคนอื่นไม่อยากคุยกับเรา หรือเราพูดอะไรไม่ดี ซึ่งทั้งวันทั้งคืนหมายถึงทั้งคืนจริงๆ ทำให้นอนดึกมากๆ ด้วยรู้ตัวแหละว่าไม่ดี น่าจะลดลงแต่ก็ยังทำไม่ได้

Image is not available
เราเสพติดการนอน

เพราะการนอนเป็นวิธีเดียวที่เราจะได้หายไปจากโลกอย่างชั่วคราว และยิ่งนอนมากขึ้นก็จะยิ่งหยุดไม่ได้ โดยในหนึ่งวันเราจะนอนมากกว่า 10 ชั่วโมงเสมอนอนทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะไม่อยากทำอะไร อยากหายไปเพื่ออยู่ในโลกของความฝัน

Slider
Image is not available

ผลลบของพฤติกรรมเสพติดจะยังไม่แสดงออกในระดับสุขภาพกายแต่ส่งผลทันทีกับคุณค่าที่คนมองตนเอง

การเสพติดไม่ใช่ความล้มเหลวทางศีลธรรม แต่หมายถึงการกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่อาจหักห้ามใจได้ แม้จะส่งผลเสียต่อชีวิตก็ตาม
.
.
หากรู้สึกว่า ตนไม่มีคุณค่า หรือไม่เป็นอิสระ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ก็จะเหมือนตกอยู่ในภาวะจม จมในเวลา จมในความคิด จมในอดีต อนาคต กลัว เศร้า ขาดแรงพลังใจในการใช้ชีวิต

Slider
Image is not available
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ
Slider